Biblioteka Publiczna w Kałuszynie

Promocja czytelnictwa i bibliotek

Cała Polska Czyta Dzieciom

https://calapolskaczytadzieciom.pl/

Narodowe Czytanie

https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2020/

Noz Bibliotek

https://nocbibliotek.ceo.org.pl/

Odjazdowy Bibliotekarz

https://odjazdowybibliotekarz.pl/

Tydzień Bibliotek

http://www.sbp.pl/konkursy/tydzien_bibliotek